Naše udruženje uspostavlja saradnju sa svim institucijama zainteresovanim za podršku našim ciljevima. Ova stranica je namenjena njihovim isustvima u radu sa Klinefelterovim sindromom i našim udruženjem.

Jedan od naših dragih saradnika je i Predškolska Ustanova Čukarica i njen vrtić “Neven” koja je bila rada da nam uputi lepi tekst o saradnji sa “Hrabrim dečakom” koji nosi genotip XXY. U nastavku možete pročitati tekst koji su nam dostavili.

Predškolska ustanova „Čukarica“ i njen vrtić „Neven“ pružaju podršku u odrastanju dece uz uvažavanje i jedinstvenost svakog deteta uz otvorenu i obostranu saradnju vrtića i porodice. Kroz igru,u bezbednom i podsticajnom okruženju, svako dete pronalazi svoje mesto, razvija svoju ličnost, podstiče maštovitost, igra se, raste i raduje.

Početkom septembra 2020. godine u našu jaslenu grupu stigao je jedan Hrabri dečak. Adaptacioni period i njega i nas prošao je sigurno, planirano, uz punu saradnju sa majkom, poštovanje dogovora i njegovih potreba. Oshmeh Hrabrog dečaka govorio nam je više od reči i bio nam je putokaz. Radovao se drugarima i oni su se radovali njemu. Svet igre i drugarstva otvorio je širom vrata i dalje koračamo zajedno.