U ponedeljak 25.12.2023. odrđali smo naš prvi otvoreni panel za diskusiju i imali priliku da poslušamo o temi Klineleterovog sindroma sa naučne perspektive. Prof. Dr. Željko Popović, Doktor bioloških nauka (molekularna biologija), Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, odgovorio je članovima udruženja na neka pitanja po pitanju plodnosti muškaraca sa Klinefelterovim sindromom.

Više o Prof.Dr. Željku Popoviću možete pročitati ovde.

Uskoro za članove i sve ostale zainteresovane planiramo online panel diskusiju po principu “Otvoreni sto” na kojoj ćemo se baviti sledećim temama vezanim za Klinefelterov sindrom:

  • Međusobnom upoznavanju sa članovima i prisutnima (Predstavljanje ko je i zašto u udruženju)
  • Razmena iskustava članova i posetilaca
  • Pregled najbitnijih istraživanja na temu Klinefelterov Sindrom
  • Problemi sa kojima se susrećemo i danas u medicini i kako ih prevazići
  • Saveti za bolje odrastanje
  • Saveti za srećniji život sa KS-om
  • Podrška u informisanju
  • Saveti za sticanje porodice
  • I mnoge druge teme

Pratite obaveštenja na našoj blog stranici kako bi bili obavešteni o tačnom datumu i vremenu panela za diskusiju.

47xxy axys ekstra ekstra_47xxy instagram klinefelter klinefelterovsindrom klinefelter syndrome KS sindrom syndrome xxy