AXYS Asocijacija, objavila je mesec maj mesecom podizanja svesti o promenama na hromozomima X i Y. Kako navode, treba iskoristiti ovaj mesec i edukovati javnost o različitim varijacijama ovog hromozoma. Na taj način lakše će i doći, dodaju, do samog prihvatanja. Pročitajte
Pročitaj više