Tabela lekarskih pregleda za dečaka rođenog sa Klinefelterovim sindromom predložena od strane pedijatara (od 0 godina do perioda puberteta)

U narednoj tabeli možete pogledati koje sve preglede možete obaviti ako sumnjate ili znate da Vaše dete poseduje Klinefelterov sindrom odnosno da li ste trudnica koja nosi dete sa Klinefelterovim sindromom. Takođe, ako je dete rođeno a ima dijagnozu 47 XXY nije loše iskoristiti ove predloge Američke Asocijacije Zdravlja i posmatrati dete dok se razvija. Ukoliko se uoče neke od problematika vezanih za jedan od dole navedenih elemenata, u ovoj tabeli možete videti kome se javiti i kako pregledati dete kako bi se rešio problem ili smanjio rizik.

Sledeća tabela iste asocijacije vezivaće se za period nakon puberteta, odnosno period adolescencije i odraslog čoveka sa Klinefelterovim sindormom.

Rođenje deteta sa Klinefelterovim sindromom– Dete rođeno sa Klinefelterovim sindromom po rođenju treba da prođe sledeće generičke preglede:

1. Urolog (kako bi se isključila mogućnost mikro falusa, visoko postavljenih testisa i zdravlja i bubrega – Ultrazvučni pregled)
2. Neurolog ( Ultrazvuk glave)
3. Pulmolog (ako je kasno dete udahnulo kiseonik)

Ove preglede će Vam preporučiti i neonatolog pred samo rođenje deteta.

Razvojna disfazija od 0-3 godine života– Ukoliko je uočeno da dete kasni sa dostizanjem pojedinih razvojnih tačaka, sedenje, puzanje, hodanje (motorno), govor, socijano ponašanje, poželjno je odvesti dete kod psihologa i fizijatra da se isključi mogućnost motoričke onesposobljenosti ili elemenata autizma ili ADHD-a

– Prenatalna dijagnoza Klinefelterovog sindroma:

Pregledi sa 9 do 15 meseci, pa 18 – 24 meseca i konačno 30 do 36 meseci.

– Kasnija dijagnoza Klinefelterovog sindroma:

Pregledi učestalo zavisno od doba deteta kako predlože lekari.

Po predlogu lekara ako je neophodno uključiti logopeda i/ili defektologa.


Normalan razvoj deteta oslicira od pedijatrijskih skala vrlo često. Roditelji najbolje znaju da procene sopstveno dete. Ukoliko postoji bojazan da nešto sa detetom odskače, uvek je bolje biti informisan.

Poteškoće u učenju (nakon tri godine života deteta)Predškolski i školski uzrast dečaka sa Klinefelterovim sindromom:


– Praćenje procesa učenja i usvajanja znanja kod deteta tokom predškolskog i školskog uzrasta
– Psihološke procene po potrebi kako bi se procenila kognitivna funkcija, poteškoće u učenju (čitanje ili matematika) u ključnim periodima obrazovanja deteta i trauzicijama u obrazovanju (petoi razred osnovne, srednja škola).

Ukoliko bude uočeno da dete ima poteškoća u bilo kom delu samog procesa školovanja – bihevioralna, logopedska i defektološka podrška su u našoj zemlji dobro razvijene, tako da možete omogućiti svom dečaku dodatnu potporu i sigurnost pri usvajanju znanja.

Za sada praksa kaže da je dosta dečaka sa Klinefelterovim sindromom naklonjeno muzici kao i matematici odnosno rešavanju problema i kritičkom mišljenju iako nema naučnih dokaza koji to potkrepljuju.

ADHD, ADD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Attention Deficit Disorder)Poremećaji pažnje dečaka sa Klinefelterovim sindromom:

– Važno je da su roditelji upoznati sa simptomima i karakteristikama poremećaja pažnje kako bi pratili razvoj svog dečaka

– Podrška u školskom sistemu kao i transparentna komunikacija sa vaspitačima i nastavnicima je takođe važna kako bi se uočili potencijalni problemi na vreme i ukazalo na potrebu terapije, jer je poznato da dečaci sa DNK tipom XXY imaju predispoziciju ka ovom poremećaju

– Najbolje je obaviti pregled u slučaju sumnje u periodu oko 7-me ili 8-me godine dečaka. Pregled može izvršiti neuropsihijatar ili psiholog testiranjem na ADHD ili ADD. Ukoliko postoji poremećaj pažnje, i on je izrazit da onemogućava dete da usvaja znanje, razmisliti o mogućoj teraapiji medikamentima koje će prepisati gore navedeni specijalisti medicine.

Uvek pružajte podršku svom detetu, moderna medicina danas daje različite neinvazivne terapije to je jasno, ali ljubav i podrška roditelja može zameniti lekove i odlazak lekaru – a ako ništa umanjiti ih.

Problemi sa govorom ili jezikomPeriod razvoja govora od dve godine kod Klinefelter dečaka:

– Procena govora od strane pedijatra i logopeda ukoliko postoji primećen nedostaka istog ili više nepravilnosti vezanih za izgovor reči kao i formiranje rečenice. Takođe, ukoliko dete ima problem sa nazalnim govorom, ili ne razvijen receptivni-ekspresivni govor.

– Ukoliko Vaš dečak ima isuviše nazalni govor, preporuka je i odlazak kod specijaliste za uho,grlo nos kako bi se uklonila sumnja za postojanje problematike koja može uticati na govor

Dete koje ima problem da se izrazi može pokazivati frustraciju kroz neregulisane emocije kao što su bes, tuga, strah. Pomozite Vašem detetu da premosti ove situacije tako što ćete ga kroz igru stimulisati da se bolje izrazi.

Motorne veštinePeriod nakon tri godine života dečaka sa Klinefelterovim sindromom:

– Nakon treće godine života, roditelji trebaju posmatrati razvoj finih i grubih motornih veština kod svog dečaka.

– Ukoliko se uoči neki problem ili nedostatak, poseta fizijatru i ortopedu u mnogome može olakšati ove potencijalne probleme.

Originalni izvor tabele Američka Zdravstvena Asocijacija na sledećem linku.

U udruženju Ekstra se trudimo da Vam olakšamo što više procesuiranje informacija koje dobijate od stručnjaka. Kako je medicina napredovala i napreduje svaki dan, očekujemo da će informacije vezane za Klinefelterov sindrom biti sve jasnije i opšte poznate kod svih specijalista medicine podjednako. U gore navedenoj tabeli imate sve preporučene preglede do perioda puberteta koji su mogući. Mi ćemo objaviti i sve preglede kao i specijaliste koje možete posetiti nakon perioda puberteta ako za to postoji potreba.

Leave a Comment